NOMOS大全

  • NOMOS 33系列125

   NOMOS 33系列125

   [ 2016-01 ] ¥13200
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:33系列
   • 类型:手动机械
   • 机芯:α(Alpha)阿尔法
   • 表径:32.8mm
   • 表壳材质:不锈钢,316L高级硬质,高度抛光
   • 表带材质:马皮
   • 背透:背透,蓝宝石玻璃
   • 功能:暂无
   116 5 4
  • NOMOS AHOI系列551

   NOMOS AHOI系列551

   [ 2016-01 ] ¥29600
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:AHOI
   • 类型:自动机械
   • 机芯:ε (Epsilon)
   • 表径:40mm
   • 表壳材质:不锈钢
   • 表带材质:暂无
   • 背透:暂无
   • 功能:日期显示
   175 6 7
  • NOMOS TANGOMAT系列601

   NOMOS TANGOMAT系列601

   [ 2016-01 ] ¥21100
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:TANGOMAT
   • 类型:自动机械
   • 机芯:暂无
   • 表径:38.3mm
   • 表壳材质:不锈钢
   • 表带材质:马皮
   • 背透:背透
   • 功能:暂无
   1403 15 31
  • NOMOS金表系列931

   NOMOS金表系列931

   [ 2016-01 ] ¥139800
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:金表系列
   • 类型:手动机械
   • 机芯:DUW 1001
   • 表径:42mm
   • 表壳材质:18k白金
   • 表带材质:皮革
   • 背透:背透
   • 功能:动力储备显示
   477 7 27
  • NOMOS TETRA系列435

   NOMOS TETRA系列435

   [ 2011-04 ] ¥19800
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:TETRA
   • 类型:手动机械
   • 机芯:暂无
   • 表径:29.5mm
   • 表壳材质:不锈钢
   • 表带材质:马皮
   • 背透:背透
   • 功能:动力储备显示
   100 10 2
  • NOMOS TANGOMAT系列602

   NOMOS TANGOMAT系列602

   [ 2016-01 ] ¥25100
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:TANGOMAT
   • 类型:自动机械
   • 机芯:暂无
   • 表径:38.3mm
   • 表壳材质:不锈钢
   • 表带材质:马皮
   • 背透:背透
   • 功能:日期显示
   1076 9 33
  • NOMOS NEOMATIK系列177
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:NEOMATIK
   • 类型:自动机械
   • 机芯:DUW 3001
   • 表径:35mm
   • 表壳材质:不锈钢
   • 表带材质:马皮,手工缝制和包边处理
   • 背透:背透,蓝宝石水晶透明底盖
   • 功能:暂无
   22 3 2
  • NOMOS TANGENTE系列172

   NOMOS TANGENTE系列172

   [ 2016-01 ] ¥18100
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:TANGENTE
   • 类型:手动机械
   • 机芯:暂无
   • 表径:35mm
   • 表壳材质:不锈钢
   • 表带材质:马皮
   • 背透:背透
   • 功能:动力储备显示
   588 9 9
  • NOMOS TANGENTE系列139

   NOMOS TANGENTE系列139

   [ 2016-01 ] ¥14400
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:TANGENTE
   • 类型:手动机械
   • 机芯:α(Alpha)阿尔法
   • 表径:35mm
   • 表壳材质:不锈钢,316L高级硬质,高度抛光
   • 表带材质:马皮
   • 背透:背透,蓝宝石玻璃
   • 功能:暂无
   506 12 8
  • NOMOS METRO系列1101

   NOMOS METRO系列1101

   [ 2016-01 ] ¥25400
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:METRO
   • 类型:手动机械
   • 机芯:DUW4401
   • 表径:37mm
   • 表壳材质:暂无
   • 表带材质:马皮
   • 背透:暂无
   • 功能:日期显示、动力储备显示
   564 42 11
  • NOMOS LUDWIG系列205

   NOMOS LUDWIG系列205

   [ 2016-01 ] ¥14100
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:LUDWIG
   • 类型:手动机械
   • 机芯:α(Alpha)阿尔法
   • 表径:35mm
   • 表壳材质:不锈钢
   • 表带材质:马皮
   • 背透:背透
   • 功能:暂无
   399 6 7
  • NOMOS LUDWIG系列251

   NOMOS LUDWIG系列251

   [ 2016-01 ] ¥20500
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:LUDWIG
   • 类型:自动机械
   • 机芯:ε(Epsilon)
   • 表径:40mm
   • 表壳材质:不锈钢,316L高级硬质不锈钢,高度抛光
   • 表带材质:马皮
   • 背透:背透,蓝宝石玻璃
   • 功能:暂无
   149 2 3
  • NOMOS LUDWIG系列234

   NOMOS LUDWIG系列234

   [ 2016-01 ] ¥15700
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:LUDWIG
   • 类型:手动机械
   • 机芯:α (Alpha)
   • 表径:37.5mm
   • 表壳材质:不锈钢,316L高级硬质不锈钢,高度抛光
   • 表带材质:马皮
   • 背透:暂无
   • 功能:暂无
   101 4 1
  • NOMOS TANGENTE系列130

   NOMOS TANGENTE系列130

   [ 2016-01 ] ¥18600
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:TANGENTE
   • 类型:手动机械
   • 机芯:暂无
   • 表径:37.5mm
   • 表壳材质:不锈钢,316L高级硬质
   • 表带材质:马皮
   • 背透:背透,蓝宝石玻璃
   • 功能:日期显示
   155 7 2
  • NOMOS TANGOMAT系列637

   NOMOS TANGOMAT系列637

   [ 2015-04 ] ¥39800
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:TANGOMAT
   • 类型:自动机械
   • 机芯:ξ(xi)机芯
   • 表径:40mm
   • 表壳材质:不锈钢,316顶级不锈钢材质
   • 表带材质:马皮
   • 背透:背透
   • 功能:世界时
   501 31 10
  • NOMOS 507

   NOMOS 507

   [ 2011-04 ] ¥18800
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:暂无
   • 类型:手动机械
   • 机芯:暂无
   • 表径:36.5mm
   • 表壳材质:不锈钢
   • 表带材质:马皮
   • 背透:背透
   • 功能:暂无
   16 1
  • NOMOS LUDWIG系列271

   NOMOS LUDWIG系列271

   [ 2016-01 ] ¥24500
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:LUDWIG
   • 类型:自动机械
   • 机芯:ζ(Zeta)
   • 表径:40mm
   • 表壳材质:不锈钢,316L高级硬质不锈钢,高度抛光
   • 表带材质:马皮
   • 背透:背透,蓝宝石玻璃
   • 功能:日期显示
   155 6
  • NOMOS ZURICH系列805

   NOMOS ZURICH系列805

   [ 2016-01 ] ¥42400
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:ZURICH
   • 类型:自动机械
   • 机芯:ξ(xi)机芯
   • 表径:40mm
   • 表壳材质:不锈钢,316L高级硬质不锈钢,高度抛光
   • 表带材质:马皮
   • 背透:背透,蓝宝石玻璃
   • 功能:日期显示、世界时
   510 20 15
  • NOMOS METRO系列1102

   NOMOS METRO系列1102

   [ 2016-01 ] ¥20900
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:METRO
   • 类型:暂无
   • 机芯:暂无
   • 表径:38.5mm
   • 表壳材质:暂无
   • 表带材质:马皮
   • 背透:背透
   • 功能:日期显示
   151 14 4
  • NOMOS TANGENTE系列131

   NOMOS TANGENTE系列131

   [ 2015-04 ] ¥26900
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:TANGENTE
   • 类型:手动机械
   • 机芯:暂无
   • 表径:35mm
   • 表壳材质:不锈钢
   • 表带材质:马皮
   • 背透:背透
   • 功能:日期显示、动力储备显示
   266 10 10
  • NOMOS 506

   NOMOS 506

   [ 2011-04 ] ¥14800
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:暂无
   • 类型:手动机械
   • 机芯:暂无
   • 表径:36.5mm
   • 表壳材质:不锈钢
   • 表带材质:马皮
   • 背透:密底
   • 功能:动力储备显示
   35 5 1
  • NOMOS TANGENTE系列101

   NOMOS TANGENTE系列101

   [ 2016-01 ] ¥12600
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:TANGENTE
   • 类型:手动机械
   • 机芯:α(Alpha)阿尔法
   • 表径:35mm
   • 表壳材质:不锈钢,316L高级硬质,高度抛光
   • 表带材质:马皮
   • 背透:密底
   • 功能:暂无
   70 9
  • NOMOS LUDWIG系列231

   NOMOS LUDWIG系列231

   [ 2016-01 ] ¥17900
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:LUDWIG
   • 类型:手动机械
   • 机芯:β(Beta)贝塔
   • 表径:37.5mm
   • 表壳材质:不锈钢,316L高级硬质不锈钢,高度抛光
   • 表带材质:马皮
   • 背透:背透,蓝宝石玻璃
   • 功能:日期显示
   157 8 2
  • NOMOS TANGENTE系列164

   NOMOS TANGENTE系列164

   [ 2016-01 ] ¥16000
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:TANGENTE
   • 类型:手动机械
   • 机芯:α (Alpha)
   • 表径:37.5mm
   • 表壳材质:不锈钢
   • 表带材质:马皮
   • 背透:暂无
   • 功能:暂无
   390 8 11
  • NOMOS AHOI系列552

   NOMOS AHOI系列552

   [ 2016-01 ] ¥25400
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:AHOI
   • 类型:自动机械
   • 机芯:ε (Epsilon)
   • 表径:40mm
   • 表壳材质:不锈钢
   • 表带材质:织带
   • 背透:暂无
   • 功能:日期显示
   30 1 2
  • NOMOS 33系列326

   NOMOS 33系列326

   [ 2016-01 ] ¥15200
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:33系列
   • 类型:手动机械
   • 机芯:暂无
   • 表径:32.8mm
   • 表壳材质:精钢
   • 表带材质:绒皮
   • 背透:背透
   • 功能:动力储备显示
   11 1
  • NOMOS TANGENTE系列173

   NOMOS TANGENTE系列173

   [ 2011-04 ] ¥18800
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:TANGENTE
   • 类型:手动机械
   • 机芯:暂无
   • 表径:35mm
   • 表壳材质:不锈钢
   • 表带材质:马皮
   • 背透:背透
   • 功能:动力储备显示
   93 6
  • NOMOS ORION系列307

   NOMOS ORION系列307

   [ 2016-01 ] ¥15700
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:ORION
   • 类型:手动机械
   • 机芯:暂无
   • 表径:35mm
   • 表壳材质:不锈钢
   • 表带材质:马皮
   • 背透:背透
   • 功能:暂无
   22 6
  • NOMOS 33系列123

   NOMOS 33系列123

   [ 2016-01 ] ¥13200
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:33系列
   • 类型:手动机械
   • 机芯:α(Alpha)阿尔法
   • 表径:32.8mm
   • 表壳材质:不锈钢,316L高级硬质,高度抛光
   • 表带材质:马皮
   • 背透:背透
   • 功能:暂无
   134 9 7
  • NOMOS TANGOMAT系列635

   NOMOS TANGOMAT系列635

   [ 2016-01 ] ¥33900
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:TANGOMAT
   • 类型:自动机械
   • 机芯:ξ(xi)机芯
   • 表径:40mm
   • 表壳材质:不锈钢,316顶级不锈钢材质
   • 表带材质:马皮
   • 背透:背透
   • 功能:日期显示、双时区
   205 1 8
  • NOMOS AHOI系列550

   NOMOS AHOI系列550

   [ 2016-01 ] ¥25400
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:AHOI
   • 类型:自动机械
   • 机芯:ζ (Zeta)
   • 表径:40mm
   • 表壳材质:不锈钢
   • 表带材质:暂无
   • 背透:暂无
   • 功能:暂无
   102 4 1
  • NOMOS MINIMATIK系列1201

   NOMOS MINIMATIK系列1201

   [ 2016-01 ] ¥28000
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:MINIMATIK
   • 类型:自动机械
   • 机芯:暂无
   • 表径:35.5mm
   • 表壳材质:精钢
   • 表带材质:马皮
   • 背透:背透
   • 功能:动力储备显示
   53 2
  • NOMOS ZURICH系列807

   NOMOS ZURICH系列807

   [ 2016-01 ] ¥42400
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:ZURICH
   • 类型:自动机械
   • 机芯:暂无
   • 表径:39.9mm
   • 表壳材质:不锈钢,316L高级硬质不锈钢,高度抛光
   • 表带材质:马皮
   • 背透:背透,蓝宝石玻璃
   • 功能:世界时
   37 3 1
  • NOMOS ORION系列385

   NOMOS ORION系列385

   [ 2016-01 ] ¥17300
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:ORION
   • 类型:手动机械
   • 机芯:暂无
   • 表径:38mm
   • 表壳材质:精钢
   • 表带材质:绒皮
   • 背透:背透
   • 功能:动力储备显示
   12 1
  • NOMOS METRO系列1104

   NOMOS METRO系列1104

   [ 2016-01 ] ¥28000
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:METRO
   • 类型:自动机械
   • 机芯:DUW 3001
   • 表径:35mm
   • 表壳材质:不锈钢
   • 表带材质:皮革
   • 背透:背透
   • 功能:动力储备显示
   40 3
  • NOMOS NEOMATIK系列282
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:NEOMATIK
   • 类型:自动机械
   • 机芯:DUW 3001
   • 表径:36mm
   • 表壳材质:不锈钢
   • 表带材质:马皮
   • 背透:背透
   • 功能:暂无
   19 11 1
NOMOS简介
 • 中文:NOMOS
 • 英文:NOMOS
 • 源于:德国格拉苏蒂镇
 • 品牌简介    Nomos是德国知名的腕表品牌,格拉苏蒂镇(Glashütte)制表传奇的延续。一直以来,它的机芯均以自主设计,研发,制造。在世界钟表行业,诸多的腕表制造商都知道,它的工程设计是无法从第三方买到...... 更多>>
上一页12345

热门排行榜30天内)

男表女表排行榜30天内)

机芯类型排行榜30天内)

手表热门搜索