NOMOS女表报价

  • NOMOS LUDWIG系列210

   NOMOS LUDWIG系列210

   暂无价格
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:LUDWIG
   • 类型:手动机械
   • 机芯:α(Alpha)阿尔法
   • 表径:32.8mm
   • 表壳材质:18k黄金, 三件式结构
   • 表带材质:科尔多瓦马皮表带
   • 背透:背透
   • 功能:暂无
   7 8
  • NOMOS LUDWIG系列226

   NOMOS LUDWIG系列226

   暂无价格
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:LUDWIG
   • 类型:手动机械
   • 机芯:α(Alpha)阿尔法
   • 表径:32.8mm
   • 表壳材质:精钢
   • 表带材质:绒面皮革
   • 背透:密底
   • 功能:暂无
   2
  • NOMOS LUDWIG系列227

   NOMOS LUDWIG系列227

   暂无价格
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:LUDWIG
   • 类型:手动机械
   • 机芯:α(Alpha)阿尔法
   • 表径:32.8mm
   • 表壳材质:精钢
   • 表带材质:绒面皮革
   • 背透:背透
   • 功能:暂无
   1 11
  • NOMOS TANGENTE系列188
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:TANGENTE
   • 类型:自动机械
   • 机芯:DUW 3001
   • 表径:35mm
   • 表壳材质:精钢
   • 表带材质:霍尔文高级科尔多瓦马皮,包边处理
   • 背透:密底
   • 功能:暂无
   4 7
  • NOMOS TANGENTE系列189
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:TANGENTE
   • 类型:自动机械
   • 机芯:DUW 3001
   • 表径:35mm
   • 表壳材质:精钢
   • 表带材质:霍尔文高级科尔多瓦马皮,包边处理
   • 背透:背透
   • 功能:暂无
   6
  • NOMOS LUDWIG系列241

   NOMOS LUDWIG系列241

   [ 2023-01 ] ¥13700
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:LUDWIG
   • 类型:手动机械
   • 机芯:Alpha.2
   • 表径:32.8mm
   • 表壳材质:精钢
   • 表带材质:绒面皮革
   • 背透:背透
   • 功能:暂无
   10 1
  • NOMOS TANGENTE系列101.S19
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:TANGENTE
   • 类型:手动机械
   • 机芯:α(Alpha)阿尔法
   • 表径:35mm
   • 表壳材质:精钢
   • 表带材质:精钢
   • 背透:密底
   • 功能:暂无
   7 9
  • NOMOS TETRA系列423

   NOMOS TETRA系列423

   暂无价格
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:TETRA
   • 类型:自动机械
   • 机芯:DUW 3001
   • 表径:33*33mm
   • 表壳材质:不锈钢
   • 表带材质:霍尔文高级科尔多瓦马皮,包边处理
   • 背透:背透
   • 功能:暂无
   10 1
  • NOMOS ORION系列326

   NOMOS ORION系列326

   [ 2016-01 ] ¥15200
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:ORION
   • 类型:手动机械
   • 机芯:α(Alpha)阿尔法
   • 表径:32.8mm
   • 表壳材质:不锈钢
   • 表带材质:天鹅绒皮革
   • 背透:背透,穹顶蓝宝石水晶玻璃
   • 功能:暂无
   24 2
  • NOMOS TETRA系列408

   NOMOS TETRA系列408

   [ 2018-06 ] ¥19800
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:TETRA
   • 类型:手动机械
   • 机芯:α(Alpha)阿尔法
   • 表径:29.5*29.5mm
   • 表壳材质:不锈钢
   • 表带材质:马皮
   • 背透:密底
   • 功能:暂无
   10 7
  • NOMOS TANGENTE系列123
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:TANGENTE
   • 类型:手动机械
   • 机芯:α(Alpha)阿尔法
   • 表径:32.8mm
   • 表壳材质:不锈钢,316L高级硬质,高度抛光
   • 表带材质:丝绒皮革
   • 背透:背透,蓝宝石水晶玻璃背部
   • 功能:暂无
   249 28 11
  • NOMOS ORION系列321

   NOMOS ORION系列321

   [ 2018-06 ] ¥14800
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:ORION
   • 类型:手动机械
   • 机芯:Alpha
   • 表径:32.8mm
   • 表壳材质:不锈钢
   • 表带材质:天鹅丝绒皮革
   • 背透:密底,穹顶不锈钢
   • 功能:暂无
   30 9
  • NOMOS TETRA系列443

   NOMOS TETRA系列443

   [ 2022-09 ] ¥18100
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:TETRA
   • 类型:手动机械
   • 机芯:α(Alpha)阿尔法
   • 表径:29.5 x 29.5mm
   • 表壳材质:精钢
   • 表带材质:绒面皮革
   • 背透:密底
   • 功能:暂无
   12 8
  • NOMOS ORION系列319

   NOMOS ORION系列319

   [ 2019-06 ] ¥13420
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:ORION
   • 类型:暂无
   • 机芯:Alpha.2
   • 表径:32.8mm
   • 表壳材质:不锈钢
   • 表带材质:皮革
   • 背透:暂无
   • 功能:暂无
   13 8
  • NOMOS CLUB系列708

   NOMOS CLUB系列708

   [ 2020-07 ] ¥9880
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:CLUB
   • 类型:手动机械
   • 机芯:Alpha
   • 表径:36mm
   • 表壳材质:不锈钢
   • 表带材质:天鹅绒皮革
   • 背透:密底
   • 功能:暂无
   54 35 1
  • NOMOS TANGENTE系列139.S51
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:TANGENTE
   • 类型:手动机械
   • 机芯:α(Alpha)阿尔法
   • 表径:35mm
   • 表壳材质:精钢
   • 表带材质:科尔多瓦马皮
   • 背透:背透
   • 功能:暂无
   5 2
  • NOMOS TANGENTE系列132
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:TANGENTE
   • 类型:手动机械
   • 机芯:Alpha
   • 表径:35mm
   • 表壳材质:精钢
   • 表带材质:绒面皮革
   • 背透:密底
   • 功能:暂无
   3 2
  • NOMOS TETRA系列444

   NOMOS TETRA系列444

   暂无价格
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:TETRA
   • 类型:手动机械
   • 机芯:α(Alpha)阿尔法
   • 表径:29.5 x 29.5mm
   • 表壳材质:精钢
   • 表带材质:绒面皮革
   • 背透:背透
   • 功能:暂无
   13 9
  • NOMOS TETRA系列405

   NOMOS TETRA系列405

   [ 2019-06 ] ¥14080
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:TETRA
   • 类型:手动机械
   • 机芯:Alpha.2
   • 表径:27.5×27.5mm
   • 表壳材质:精钢
   • 表带材质:18k玫瑰金
   • 背透:暂无
   • 功能:暂无
   20 8
  • NOMOS TANGENTE系列120

   NOMOS TANGENTE系列120

   [ 2019-06 ] ¥12320
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:TANGENTE
   • 类型:暂无
   • 机芯:Alpha.2
   • 表径:32.8mm
   • 表壳材质:精钢
   • 表带材质:皮革
   • 背透:密底
   • 功能:暂无
   39 11
  • NOMOS TANGENTE系列130

   NOMOS TANGENTE系列130

   [ 2018-06 ] ¥21800
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:TANGENTE
   • 类型:暂无
   • 机芯:DUW 4101
   • 表径:37.5mm
   • 表壳材质:不锈钢,316L高级硬质
   • 表带材质:马皮
   • 背透:背透,蓝宝石水晶玻璃背面
   • 功能:大日历
   218 24 5
  • NOMOS TANGENTE系列122

   NOMOS TANGENTE系列122

   [ 2018-06 ] ¥15500
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:TANGENTE
   • 类型:手动机械
   • 机芯:α(Alpha)阿尔法
   • 表径:32.8mm
   • 表壳材质:不锈钢
   • 表带材质:丝绒
   • 背透:密底
   • 功能:暂无
   16 8 1
  • NOMOS TETRA系列401

   NOMOS TETRA系列401

   [ 2018-06 ] ¥16800
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:TETRA
   • 类型:手动机械
   • 机芯:Alpha
   • 表径:27.5*27.5mm
   • 表壳材质:精钢
   • 表带材质:马皮
   • 背透:密底
   • 功能:暂无
   67 6 1
  • NOMOS LUDWIG系列249

   NOMOS LUDWIG系列249

   暂无价格
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:LUDWIG
   • 类型:手动机械
   • 机芯:Alpha.2
   • 表径:32.8mm
   • 表壳材质:精钢
   • 表带材质:科尔多瓦马皮
   • 背透:背透
   • 功能:暂无
   3 13
  • NOMOS LUDWIG系列242

   NOMOS LUDWIG系列242

   暂无价格
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:LUDWIG
   • 类型:手动机械
   • 机芯:Alpha.2
   • 表径:32.8mm
   • 表壳材质:精钢
   • 表带材质:科尔多瓦马皮
   • 背透:密底
   • 功能:暂无
   3 12
  • NOMOS MINIMATIK系列1201

   NOMOS MINIMATIK系列1201

   [ 2016-01 ] ¥28000
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:MINIMATIK
   • 类型:自动机械
   • 机芯:DUW 3001
   • 表径:35.5mm
   • 表壳材质:精钢
   • 表带材质:马皮
   • 背透:背透
   • 功能:动力储备显示
   100 1 3
  • NOMOS TETRA系列406

   NOMOS TETRA系列406

   [ 2018-06 ] ¥19800
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:TETRA
   • 类型:手动机械
   • 机芯:α(Alpha)阿尔法
   • 表径:29.5mm
   • 表壳材质:精钢
   • 表带材质:马皮
   • 背透:背透
   • 功能:暂无
   49 7
  • NOMOS ORION系列322

   NOMOS ORION系列322

   [ 2018-06 ] ¥14800
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:ORION
   • 类型:手动机械
   • 机芯:Alpha
   • 表径:33mm
   • 表壳材质:不锈钢
   • 表带材质:天鹅丝绒皮革
   • 背透:背透,穹顶蓝宝石水晶玻璃
   • 功能:暂无
   334 6 7
  • NOMOS ORION系列324

   NOMOS ORION系列324

   [ 2018-06 ] ¥14800
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:ORION
   • 类型:手动机械
   • 机芯:α(Alpha)阿尔法
   • 表径:32.8mm
   • 表壳材质:不锈钢
   • 表带材质:丝绒皮革
   • 背透:背透
   • 功能:暂无
   87 3 1
  • NOMOS TETRA系列405.S2
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:TETRA
   • 类型:暂无
   • 机芯:Alpha.2
   • 表径:27.5 x 27.5mm
   • 表壳材质:精钢
   • 表带材质:精钢
   • 背透:精钢
   • 功能:暂无
   6 2
  • NOMOS CLUB系列712

   NOMOS CLUB系列712

   暂无价格
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:CLUB
   • 类型:手动机械
   • 机芯:α(Alpha)阿尔法
   • 表径:36mm
   • 表壳材质:精钢
   • 表带材质:绒面皮革
   • 背透:钢制底盖
   • 功能:暂无
   6 9
  • NOMOS LUDWIG系列205.S2
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:LUDWIG
   • 类型:手动机械
   • 机芯:α(Alpha)阿尔法
   • 表径:35mm
   • 表壳材质:精钢
   • 表带材质:霍尔文高级科尔多瓦马皮
   • 背透:背透
   • 功能:暂无
   11 8
  • NOMOS TANGENTE系列127
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:TANGENTE
   • 类型:暂无
   • 机芯:Alpha.2
   • 表径:32.8mm
   • 表壳材质:精钢
   • 表带材质:绒面皮革
   • 背透:背透
   • 功能:暂无
   17 4
  • NOMOS TETRA系列446

   NOMOS TETRA系列446

   暂无价格
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:TETRA
   • 类型:手动机械
   • 机芯:α(Alpha)阿尔法
   • 表径:29.5 x 29.5mm
   • 表壳材质:精钢
   • 表带材质:绒面皮革
   • 背透:背透
   • 功能:暂无
   22 12
  • NOMOS TETRA系列499

   NOMOS TETRA系列499

   暂无价格
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:TETRA
   • 类型:暂无
   • 机芯:4301
   • 表径:29.5× 29.5mm
   • 表壳材质:不锈钢
   • 表带材质:绒面麂皮
   • 背透:密底
   • 功能:动力储备显示
   10
  • NOMOS METRO系列1170

   NOMOS METRO系列1170

   暂无价格
   • 品牌:NOMOS
   • 系列:METRO
   • 类型:手动机械
   • 机芯:Alpha
   • 表径:33mm
   • 表壳材质:18k玫瑰金
   • 表带材质:绒面麂皮
   • 背透:背透
   • 功能:暂无
   32 12
NOMOS简介
 • 中文:NOMOS
 • 英文:NOMOS
 • 源于:德国格拉苏蒂镇
 • 品牌简介    Nomos是德国知名的腕表品牌,格拉苏蒂镇(Glashütte)制表传奇的延续。一直以来,它的机芯均以自主设计,研发,制造。在世界钟表行业,诸多的腕表制造商都知道,它的工程设计是无法从第三方买到...... 更多>>
上一页1234

热门排行榜30天内)

男表女表排行榜30天内)

机芯类型排行榜30天内)

手表热门搜索

友情链接